Realisatie

Algemene afspraken

Voor de aanvang van de stage neemt de student nog eens contact met de mentor, zeker  indien er veel tijd ligt tussen de laatste observatie- of contactdag en de eigenlijke stage.

De student is steeds tijdig aanwezig (minstens een kwartier voor het begin van de lessen).

Mocht de student niet (of niet tijdig) aanwezig zijn, dan verwittigt hij de mentor (of de school, indien hij de mentor niet kan bereiken), het secretariaat van de hogeschool, de bezoekende vakdocent én de praktijkpedagoog.

Als de student afwezig is of de stagelessen om een andere reden niet kan geven, dan zullen de stagebegeleiders van de hogeschool, in samenspraak met mentoren en student, zoeken naar andere geschikte data. 

Meer afspraken m.b.t. realisatie …

We willen als hogeschool inzetten op een omgeving waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag en waar dit – mocht het zich toch voordoen – ernstig genomen en aangepakt wordt. Lees meer…

De student in de derde opleidingsfase neemt de volgende taken van de mentor over:  lees meer…

Specifieke opdrachten

Verder zijn er nog een aantal specifieke opdrachten die aansluiten bij de modules en die ook binnen de modules worden geëvalueerd, maar die wel tijdens de stage worden uitgevoerd.

  • Hier vind je de link naar de opdrachtenfiche voor de module eerste leerjaar. 
  • Voor studenten 3EBA LO die Frans 2.1 hernemen: les taalinitiatie Frans in de stage eerste leerjaar. (zie opdrachtenfiche cursus Frans 2.1 op Toledo)
  • Opdracht communicatie en agogische vaardigheden (zie cursus op Toledo).