Beginsituatie

De studenten starten aan de laatste opleidingsfase (derde stagejaar). In de loop van de eerste en tweede opleidingsfase hebben ze al heel wat pedagogische en didactische vaardigheden verworven. Zij hebben stage-ervaringen opgedaan in alle graden, misschien ook in het eerste leerjaar, maar zeker nog niet in de aanvangsfase van een eerste leerjaar. In het eerste stagejaar fungeerden zij vooral als lesgever, in het tweede stagejaar kwam de focus meer te liggen op het functioneren in de klascontext.

Dit is de eerste stage van het derde stagejaar waarbij de hele school in het blikveld van de student komt te liggen.  Het is voor de student ook de eerste stage waarbij we van hem verwachten dat hij alle taken van de mentor overneemt (zie doel van deze stage).

Het document verworven vaardigheden en attitudes tijdens semester 1 en 2 kan je hier bekijken.

Het document verworven vaardigheden en attitudes tijdens semester 3 en 4 kan je hier bekijken.