Evaluatie door de hogeschool

Voor studenten van het derde jaar maken attitudes zoals blijvende inzet, verantwoordelijkheidszin, zin voor initiatief en samenwerking een belangrijk onderdeel van de beoordeling uit.

Het niet naleven van de stageafspraken ( i.e. alle afspraken en richtlijnen die op deze stagewebsite onder de stage eerste leerjaar zijn opgenomen) kan leiden tot niet slagen voor deze stage.

Het waardeoordeel voor de keuzestage zal samen met de scores van de stage eerste leerjaar en de ingroeistage de eindscore voor de stage opleidingsfase 3 bepalen.

Ook de inzet tijdens de openluchtklassen en de evaluatie van de supervisie bepaalt mee de eindscore.