Voorbereiding

Voorafgaand aan de ingroeistage volgden de studenten de module zorg op school. Hierin wordt aandacht besteed aan wat zorg in de basisschool eigenlijk inhoudt, zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk. In deze module worden colleges afgewisseld met gastsprekers en krijgen de studenten de opdracht om vanuit het kader van handelingsgericht werken (HGW) een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte op te volgen.

In de derde fase van de leerlijn ‘identiteit in diversiteit’ leren de studenten aan de hand van twee opdrachten om als lid van een schoolteam toekomstgericht na te denken over en te participeren aan diversiteitsbeleid op schoolniveau.

Voor de aanvang van de stage observeert de student minstens een dag in elke stageklas.

Algemene doelstellingen van de observaties tijdens de ingroeistage: lees meer…

De student post deze observatieverslagen in LINK. Een print ervan komt in de stagemap.

Tijdens de observatiedag(en) maakt de student duidelijke afspraken met de mentor. Volgende punten kunnen daarbij eventueel ter sprake komen: lees meer…

De lesonderwerpen worden door de mentor(en) opgegeven. Er kan een thema of een project uitgewerkt worden. De student geeft alle lessen van het lessenrooster.

De bibliotheek van de hogeschool bezit ongeveer alle methodes (handboeken) die gebruikt worden in de scholen. Toch vragen wij de mentor, indien mogelijk, een exemplaar ter inzage mee te geven aan de student.

Onze studenten maken, al dan niet in opdracht van de stagementor, heel wat werkbladen voor de leerlingen (oefeningen, teksten, kaarten, individualisatiefiches,…). De student overlegt met de mentor wat en wanneer in de stageschool kan gekopieerd worden.