Reflectie

MyCompass

De studenten maken gebruik van MyCompass (MC), een reflectie- en leerinstrument met bijhorende begeleidingsmogelijkheid, dat toelaat hun professionele ontwikkeling in eigen handen te nemen. Het ‘Kompas’ daagt hen immers uit om na te denken over hun professionele identiteit waardoor deze versterkt wordt. Via vragen als: “Wat is belangrijk voor me? Wat zijn mijn sterke kanten? Welke professionele dromen heb ik? In welke professionele context wil ik terecht komen?”…. krijgen studenten meer zicht op de (professionele) wereld rondom hen. Bovendien stelt het hen in staat om hun huidige competenties, specifieke vaardigheden, expertise of talenten in kaart te brengen en te delen met anderen.

De studenten formuleren per stage een aantal concrete doelen, ondernemen formele en informele leeractiviteiten en blikken hierop terug. Coaches in de opleiding of op de werkplek ondersteunen dit proces. Ze fungeren als vertrouwenspersoon of als klankbord.

MyCompass is een digitale tool (https://www.mycompass.be/), maar om de begeleidingskansen op stage optimaal te benutten vragen we aan de student om een print van zijn Kompas te voorzien in de stagemap.

Supervisie

Studenten met een verkort traject volgen geen supervisie.