Evaluatie door de mentor

De student bezorgt zijn mentor bij het begin van de stage een stagebeoordelingsformulier waarop de mentor op het einde van de stage per rubriek een oordeel met korte toelichting noteert. De student vindt dit evaluatiedocument in LINK.

In het document ‘Gedragsindicatoren voor de leraar in opleiding volgens de basiscompetenties’ geven wij aan welk gedragsniveau wij verwachten in de verschillende  fases van de opleiding. Wij raden mentoren aan zich bij het invullen van het beoordelingsformulier te baseren op dit document.

Indien gewenst kan de mentor het evaluatiedocument digitaal invullen. In dat geval bezorgt de student de digitale versie van het evaluatiedocument aan de mentor. De mentor mailt het ingevulde document in PDF-formaat naar de student. Vervolgens laadt de student het evaluatiedocument op in LINK.

Naast het beoordelingsformulier van de mentor, bezorgt de student ook het stageschrift en  zijn reflecties aan de leergroepbegeleider op de dag van de stagenawerking.