Begeleiding door de mentor

De mentor geeft tijdig de lesonderwerpen op.  Hij neemt de info op de stagewebsite over deze stage door en houdt er rekening mee (o.a. verwachtingen naar de student toe, …).

De mentor neemt de tijd om tijdens de observatiedagen de vragen van de student te beantwoorden.  De mentor geeft de nodige info over de beginsituatie van de leerlingen (ook over leerlingen met specifieke zorgvragen). Zo krijgt de student de kans om gericht te differentiëren tijdens de stage.

De student stuurt zijn voorbereidingen tijdig naar de mentor door, zodat deze de kans krijgt de voorbereidingen na te lezen en van commentaar te voorzien. Indien lessen moeten herwerkt worden, dan moet dit duidelijk vooraf aan de student meegedeeld worden.

De student geeft zijn stageschrift aan de mentor af, vóór het begin van de eerste les (ook bij de oefenmomenten).

De stagementor schrijft per dag bevindingen, tips en suggesties in het stageschrift van de student. Dit kan, maar moet niet, per les gebeuren.

We raden de stagementor aan dagelijks de tijd te nemen om de belangrijkste bevindingen met de student te bespreken.

De begeleiding van studenten in deze opleidingsfase verloopt vooral vraaggestuurd, m.a.w. het is vooral de student zelf die hiervoor de verantwoordelijkheid draagt.

De mentor hanteert een coachende leerbegeleiding, hij ondersteunt en begeleidt het leerproces.