Beginsituatie (Stage derde graad reguliere studenten))

De studenten hebben reeds 1 week stage gelopen in november. Dit was een stageweek in de tweede graad. Deze stageweek werd opgesplitst in drie stagedagen voor het weekend en twee stagedagen na het weekend.

Deze periode lopen de studenten een aaneensluitende week stage in de derde graad.

Om meer te weten te komen over hun beginsituatie kan je het document “verworven vaardigheden en attitudes tijdens semester 1 en 2” raadplegen.