Tweede periode: Stage derde graad

In het tweede jaar volgen de meeste studenten de stageplanning opgesteld voor de reguliere studenten Stage 2. Deze studenten lopen hun stage derde graad van 15 tot en met 19 maart.

Toch is er ook een aantal studenten die een alternatieve stage derde graad in maart volgen. Deze stageperiode loopt van 22 tot en met 26 maart 2021.

Vóór de stageperiodes is er 1 observatiedag en zijn er twee of drie dagen teamteaching met de mentor gepland.

De student bereidt zich vanaf eind januari voor op het teamteachen met de mentor en op de stageweek in de derde graad (vijfde en/of zesde leerjaar).