Tweede periode: Stage derde graad

In het tweede jaar volgen de meeste studenten de stageplanning opgesteld voor de reguliere studenten Stage 2. Deze studenten lopen hun stage derde graad van maandag 14 tot en met vrijdag 18 maart 2022.

Toch is er ook een aantal studenten die een alternatieve stage derde graad in maart volgen. Deze stageperiode loopt van 21 tot en met 25 maart 2022.

Vóór de stageperiodes is er 1 (participerende) observatiedag en zijn er twee dagen teamteaching met de mentor gepland.

De student bereidt zich vanaf eind januari voor op het teamteachen met de mentor en op de stageweek in de derde graad (vijfde en/of zesde leerjaar).