Reflectie

Stagenawerking, reflectie en feedbackgesprekken

De informatie over de stagenawerking, het reflecteren en de feedbackgesprekken kan je hier vinden.

De nodige documenten worden hieronder toegevoegd:

Document: Reflecteren na de lessen

Document: Reflectie didactische stage en attitudeontwikkeling 2EBA LO

Document: Achtergrond bij de reflecties

Documenten in te dienen bij de praktijkbegeleiders op 23 oktober 2021 of tijdens de geplande stagenawerking wanneer deze gevolgd wordt.

  • Beoordelingsformulier van de mentor
  • Stageschrift
  • Stagemap met reflecties