Eerste periode: Stage tweede graad

In het tweede jaar volgen de meeste studenten de stageplanning opgesteld voor de reguliere studenten Stage 2.

De stage tweede graad loopt voor deze studenten van woensdag 25 november tot en met dinsdag 1 december 2020.

De eerste week stage in de tweede graad wordt gesplitst in twee aaneensluitende periodes van drie en twee dagen. Deze 5-daagse stage wordt met een weekend onderbroken om de overstap naar de stage van het tweede jaar geleidelijk te laten verlopen.

Er is ook een aantal studenten die een alternatieve stageplanning in november volgen. De stage voor de studenten met een alternatieve stageplanning tweede graad in november loopt van maandag 9 tot en met dinsdag 17 november. Deze stageperiode is opgesplitst in drie keer twee stagedagen.

Vóór elke stageperiode zijn er observatiemomenten en verschillende momenten van teamteaching (zie planning). Het ene moment is de student assistent van de mentor en het andere moment wordt de mentor assistent van de student. De student draagt in deze laatste situatie de verantwoordelijkheid voor het voorbereiden en realiseren van de stage-activiteiten of lessen maar kan voor de uitvoering ondersteuning vragen aan de mentor. Mogelijks krijgt de student tijdens deze laatste situatie ook een coachend bezoek.

De student bereidt zich in oktober en november voor op de momenten teamteaching met de mentor en de week stage in de tweede graad.

Ook tijdens de effectieve stageweek kan de student vragen om te teamteachen met de mentor. De student draagt tijdens deze week stage steeds de verantwoordelijkheid voor het voorbereiden en realiseren van de stage. De studenten maken steeds duidelijke afspraken over het teamteachen met de mentor en hun rol die ze tijdens het teamteachen opnemen.