Reflectie

Stagenawerking, reflectie en feedbackgespreken

De informatie over de stagenawerking, het reflecteren en de feedbackgesprekken kan je hier vinden.

De nodige documenten worden hieronder toegevoegd:

Document: Reflecteren na de lessen

Document: Reflectie didactische stage en attitudeontwikkeling 2 EBA LO

Document: Achtergrond bij de reflecties

Documenten in te dienen bij de praktijkbegeleiders tijdens de stagenawerking

  • Beoordelingsformulier van de mentor
  • Stageschrift
  • Stagemap met reflecties