Beginsituatie (Stage eerste graad regulier)

Dit is de laatste anderhalve stageweek van Stage 2 in de eerste graad.

De studenten hebben reeds twee weken stage (november en maart) gelopen.

Om de beginsituatie te kunnen inschatten verwijzen we eveneens naar het document verworven basiscompetenties en attitudes tijdens semester 1 en 2.