Begeleiding (Stage eerste graad regulier)

Begeleiding door de mentor

De mentor geeft voor, tijdens en na de stage feedback over het stageverloop. Hij noteert dit in het stageschriftje van de student en overloopt de aanbevelingen en sterke punten ook met de student.

De student geeft stageschrift aan de mentor af, vóór het begin van de eerste les (ook bij de oefenmomenten).

Begeleiding door de hogeschool

Docenten begeleiden de studenten voor, tijdens en na de stage. Het verloop van het stagebezoek wordt besproken met de student.

We verwijzen hier ook naar de proefactiviteiten, de stagevoorbereiding (sterretjesdagen) , stagenawerking en feedbackgesprekken.