Derde periode: Stage eerste graad

De stage in de eerste graad is de laatste stageweek van Stage 2.

Elke student, ingeschreven voor het OPO Stage 2, loopt deze stage eerste graad van 19 tot en met 28 mei 2021.

Vóór deze stageperiode is er één observatiedag en zijn er twee dagen teamteaching gepland (zie planning). Het ene moment is de student assistent van de mentor en het andere moment wordt de mentor assistent van de student. De student draagt in deze laatste situatie de verantwoordelijkheid voor het voorbereiden en realiseren van de stage-activiteiten of lessen maar kan voor de uitvoering ondersteuning vragen aan de mentor. Mogelijks krijgt de student tijdens deze laatste situatie ook een coachend bezoek. De student kan dit zelf aanvragen en zo het eigen leren in handen nemen.

De student bereidt zich vanaf 30 maart 2021 voor op de momenten teamteaching met de mentor en de week stage in de eerste graad.

Deze stageperiode kent dezelfde stageopbouw dan de eerder aangegeven stageperiodes maar duurt langer nl. anderhalve stageweek.