Stagedocumenten

Er zijn diverse stagedocumenten.
Deze worden hieronder opgesomd en getoond na doorklikken op de toegevoegde link. Deze documenten zijn ook in de diverse stageverlopen terug te vinden.
 1. stageovereenkomst gekoppeld aan LINK
 2. achtergrondinformatie bij de reflecties
 3. beoordelingsformulier stagementor (zie LINK)
 4. gedragsindicatoren voor de leraar in opleiding volgens de basiscompetenties
 5. kijkwijzer sjabloon lesvoorbereiding
 6. observatieverslag stageklas
 7. bevindingen mentor bij proefactiviteit (niet nodig tijdens acjaar 2021)
 8. proefactiviteit observeren en bespreken (niet nodig tijdens acjaar 2021)
 9. reflecties achteraf per lesmoment
 10. sjabloon lesvoorbereiding
 11. document doelen formuleren
 12. sjabloon hoekenfiche
 13. sjabloon opdrachtenkaart
 14. stagerooster
 15. verslag stagebezoek (voor de praktijkbegeleider)
 16. verslag coachend bezoek
 17. zelfreflectie didactische stage- en attitudeontwikkeling
 18. werkpostfiche Idewe
 19. verzekeringsattest
 20. verzekeringen voor  studenten
 21. Handleiding bij het gebruik van LINK