Brusseldagen

De studenten volgen de meerdaagse in Brussel mee. Deze dagen zijn gepland op 26 en 27 april 2021.

Deze Brusseldagen zijn een onderdeel van het OPO Stage 2 en zijn verplicht mee te volgen.

De studenten kunnen hier hun culturele grondhouding (verder) ontwikkelen.

De kerndoelen hierbij zijn:

  • Realiseert een krachtige leeromgeving gericht op welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid met aandacht voor de heterogeniteit binnen de groep vanuit een muzische, creatieve en levensechte grondhouding.
  • Neemt initiatieven om de eigen deskundigheid op inhoudelijk terrein te verrijken en te verdiepen; om recente ontwikkelingen in de leergebieden en leergebiedoverschrijdende thema’s van het lager onderwijs op te volgen.
  • Communiceert schriftelijk en mondeling in Standaardnederlands.
  • Beslissingsvermogen: durft een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragen.
  • Organisatievermogen: informeert zichzelf en anderen tijdig, komt afspraken na en toont zin voor orde, stiptheid, netheid. Plant taken, coördineert en delegeert zodat het doel op een efficiënte manier bereikt wordt.
  • Flexibiliteit: is bereid zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures.