Stage 2de jaar

De studenten lopen ongeveer 4 weken stage telkens in een andere graad van de lagere school. 

Ze lopen één week stage in een klas van de tweede graad, één week in een klas van de derde graad en anderhalve week in een klas van de eerste graad.

Vóór elke stageperiode zijn er observatiemomenten en verschillende momenten van teamteaching met hun mentor. Het ene moment is de student assistent van de mentor en het andere moment wordt de mentor assistent van de student. De student draagt in deze laatste situatie de verantwoordelijkheid voor het uitwerken en realiseren van de lesmomenten maar kan voor de uitvoering ondersteuning vragen aan de mentor.

Ook is er een meerdaags studieverblijf in Brussel.