Planning

De praktijk is tijdens het eerste semester geconcentreerd in  verschillende vaste praktijkscholen in de omgeving van Aalst: observatie, werken met een mentor, actieve stage in dezelfde klas met een paar studenten.

Op deze eerste praktijkmomenten focussen we op een aantal didactische vaardigheden m.b. het geven van instructies, voorlezen, concreet-aanschouwelijk werken (met extra focus op bordgebruik) en het voeren van een onderwijsleergesprek. Ook kan de student werken aan de relatie leerkracht-leerling door participerend te observeren (een klein groepje lln. begeleiden). De student leert theoretische inzichten toepassen in de praktijk, via micro-teaching op de hogeschool en in de stageklas onder begeleiding van de mentor.

De stageplanning van semester 1 vind je hier.