Beginsituatie

We bereiden de studenten voor op de praktijk door ons doorheen het semester te focussen op een aantal relevante didactische aspecten: beginsituatie leren inschatten, instructies geven, concreet-aanschouwelijk werken, bordschema’s aanmaken en een onderwijs-leergesprek opbouwen.

Dit gebeurt telkens in een praktijkgroep o.l.v. de praktijkpedagoog op de hogeschool. Daarnaast wordt er gericht geobserveerd in de stageklas en bespreken we deze observaties in de verschillende groepen.

Hierbij streven we de volgende doelen na:

  • De student maakt kennis met enkele specifieke onderwijsactiviteiten en diept deze onder begeleiding en na observatie verder uit.

  • De student ervaart dat de voorbereidende activiteiten en de samenhangende praktijkervaring geleidelijk aan worden opgebouwd.

  • De student is gericht op één of meerdere geselecteerde praktijkgerelateerde zaken.

  • De student werkt geconcentreerd en volgehouden aan een bepaalde praktijkopdracht.

  • De student leert een opgelegde taak binnen een vastgelegde tijdsspanne te volbrengen.

  • De student verkrijgt tussentijds feedback (zowel van de mentor als van de begeleidende docenten) en op het einde van semester 1 een duidelijk beeld van zijn praktijkprestaties.