Eerste periode

De studenten verkennen dit eerste semester in een vaste praktijkgroep, gekoppeld aan één of meerdere vaste praktijkscholen, het werkveld in de praktijkschool. Zij observeren en participeren geleidelijk aan. 

We bereiden de studenten voor op de praktijk door ons doorheen het semester te focussen op een aantal relevante didactische aspecten: beginsituatie leren inschatten, instructies geven, bordschema’s aanmaken, concreet-aanschouwelijk werken, onderwijs-leergesprek opbouwen, voorlezen. 

Aan de hand van diverse leercycli krijgen studenten didactische handvatten aangereikt, voorbeelden uit de klaspraktijk te zien en eerste oefenkansen om deze verschillende didactische aspecten te leren (ver)kennen.

In oktober verkennen studenten de didactische principes instructies geven , concreet-aanschouwelijk werken en het voeren van een onderwijs-leergesprek . Verder werken we diepgaand aan wat voorlezen betekent of kan betekenen in de lagere school. De focus ligt hierbij op het expressief, interactief voorlezen en het leren formuleren van goed doordachte vragen. Als eerste klaservaring vergt dit immers al heel wat inspanning. Uit de reflecties van studenten en heel wat mentoren blijkt dat studenten in deze fase van de opleiding nog moeite hebben met o.a. de volledige klasorganisatie, klashouden en het geven van duidelijke mondelinge instructies. Deze competenties komen in de opleidingsonderdelen ‘Didactiek ’, ‘Communicatie en Agogische vaardigheden’ aan bod. 

Eind oktober en in november worden de studenten klaargestoomd om één les te geven. De geselecteerde lesonderwerpen worden voorafgaand aan de mentoren bezorgd zodat zij hiermee rekening kunnen houden. Deze lessen zijn gebaseerd op één (of meerdere) handleiding(en) en worden onder leiding van een pedagoog én waar mogelijk een vakdocent voorbereid. Dit is een eerste lesmoment, een oefenmoment voor de student.

In december bereiden de studenten twee actieve stagedagen voor m.b. twee lessen per stagedag waarbij de lesonderwerpen door de mentoren in november worden opgegeven.