Organisatie en planning

In het eerste jaar van het deeltijds traject doen de studenten stage in de vorm van werkplekleren, verspreid over een heel jaar.

Dit houdt in dat ze:

 • observeren
 • participeren en meespelen
 • uitproberen

In het tweede jaar van het deeltijds traject doen de studenten didactische stage 1. Dit houdt in dat ze actieve stage voorbereiden en uitvoeren.

 • actieve stage 1: georganiseerd in 3 dagen voorafgegaan door 1,5 dag inloopstage
 • actieve stage 2: georganiseerd in 5 dagen.
Voor meer informatie hieromtrent, zie Fase 1
 
Studenten zoeken zelf een stageplaats waar ze het werkplekleren kunnen uitvoeren.  De student kan ook kiezen om de actieve stages in het tweede jaar van het deeltijds traject bij dezelfde mentor uit te voeren. Zo kan de student een goed contact opbouwen met de stagementor én met de kleuters. Uit ervaring weten we dat deze werkwijze een veilige en aanmoedigende basis vormt voor onze eerstejaarsstudenten. Bij de keuze van hun stageplaats houden ze rekening met volgende criteria:
 • studenten staan per twee in een stageschool
 • studenten doen uitsluitend stage in een tweede of derde kleuterklas of een graadsklas
 • er zijn minstens 15 kleuters aanwezig in de stageklas
 • studenten doen liefst stage in scholen van Katholiek onderwijs Vlaanderen omwille van het gebruik van het leerplan ZiLL
 • in de stageschool werken er geen familieleden van de student
 • de student kiest doorheen zijn volledige opleiding telkens verschillende stagescholen/contexten
De studenten krijgen mondelinge toelichting over de organisatie, criteria stageplaats, administratieve documenten en planning op dinsdag 21 september 2021

Eerste semester

Werkplekleren

observeren en participeren

19 oktober 2021

08 november 2021

09 november 2021

 
 

meespelen en activiteiten uitproberen

7 december 2021

8 december 2021

21 december 2021

Tweede semester

Werkplekleren

meespelen en activiteiten uitproberen

23 maart 2022

24 maart 2022 

21 april 2022

22 april 2022

16 mei 2022

17 mei 2022

18 mei 2022