Beginsituatie studenten

Studenten die inschrijven voor het deeltijds traject kiezen ervoor om de eerste fase (zowel opleidingsonderdelen als stage) te spreiden over 2 jaar. De voordelen hiervan zijn talrijk:

  • de drempel om te studeren in hoger onderwijs wordt verlaagd
  • studenten krijgen meer tijd om theoretische kennis te verwerken
  • studenten krijgen meer tijd om zich bepaalde vaardigheden eigen te maken (taal, manieren om te studeren,…)
  • studenten krijgen meer tijd om stages voor te bereiden

De student krijgt daarbij extra ondersteuning, via studiebegeleiding, (individuele) coaching en taalbegeleiding.

Na 2 jaar in het deeltijds traject schakelen de studenten over naar de 2de fase van het regulier traject.

Naast de verplichte, maar niet bindende instaptoets voor de lerarenopleiding organiseert de opleiding een startassessment tijdens de onthaaldagen (15 september 2021). Hierdoor krijgen studenten inzicht in en feedback over hun startcompetenties omtrent:

  • mondelinge taalvaardigheid
  • schriftelijke taalvaardigheid
  • motivatie en leerstrategieën
  • stemgebruik en zang
  • contact maken met jonge kinderen

Hierna kunnen studenten in functie van hun verdere opleiding en stage doorverwezen worden naar extra ondersteuning zoals bijvoorbeeld logopedie, stuvo+, extra coaching, …

In het tweede jaar van het deeltijds traject gaan de studenten op 3-daagse ‘Crea-doen’ (18-19 en 20 oktober 2021) waar ze in een intens muzisch bad worden gedompeld.