Voorbereiding

De studenten krijgen richtlijnen mee voor op observatie vertrekken. Klik hier om de richtlijnen te bekijken.

Daarnaast krijgen de studenten een sjabloon dat ze kunnen invullen om zo een duidelijk zicht te krijgen op de beginsituatie van hun klas.

Om een BC  uit te kunnen werken, moeten de studenten een aantal vaste stappen doorlopen. We sommen ze hieronder kort op:

 • Bronnen raadplegen
 • Focusdoelen en focuswoorden van het BC bepalen
 • Een gestructureerde brainstorm maken over het BC
 • Een godsdienstige brainstorm opstellen voor het BC
 • Een activiteitenbrainstorm opstellen vanuit de focusdoelen
 • Een weekschema opstellen met bijhorend aangroeischema

Doorgaans moeten de studenten nog steeds alle voorbereidingen uitvoerig uitwerken en uitschrijven. Alleen zo denken ze na over alle stappen, de organisatie, de begeleiding, de differentiatie,… Studenten die in de eerste én de tweede stageperiode al bewezen hebben alles voldoende te overdenken, mogen hun schriftelijk werk gedeeltelijk beperken. Dat kan en mag alleen mits toestemming van de praktijkpedagoog.

We verwachten fiches van:

 • Gezamenlijke activiteiten
 • Activiteiten in de SWP
 • Bewegingstussendoortjes
 • Andere tussendoortjes

De fiches van het nieuwe aanbod (uit het 2e jaar) kunnen door de docenten nagekeken worden. Voor het vroeger aangebrachte aanbod (uit het 1e jaar) kunnen de studenten altijd de betrokken docenten consulteren.

We raden de student aan zoveel mogelijk fiches in te dienen bij de vakdocenten. Zo kunnen de docenten feedback geven en staat de student sterker om de stage aan te vatten.

In de stagemap zitten:

 • Voorblad
 • Observatiegegevens van de klas (zie eerder) en van de bewegingsactiviteit
 • Stap 1: Inventaris van inspiratiebronnen
 • Stap 2: Focusdoelen en focuswoorden
 • Stap 3: Gestructureerde brainstorm
 • Stap 4: Godsdienstige brainstorm
 • Stap 5: Activiteitenbrainstorm
 • Stap 6: Weekschema (op A3)
 • Fiches van het gezamenlijke aanbod per dag geordend (gescheiden door herbruikbare tussenschotten)
 • Fiches van het aanbod in de SWP
 • Bewegingstussendoortjes (1 per dag)
 • Verbeterd weekschema en verbeterde voorbereidingen