Stageperiode 3

In de derde stageperiode staan de studenten terug bij de oudste kleuters (tweede en/of derde kleuterklas). Mogelijks keren ze hiervoor terug naar dezelfde stageklas als in de eerste stageperiode, al is dat geen must. Doen zij dat wel, dan winnen zij zo enerzijds wat tijd, omdat zij hun kleuters al een beetje kennen en anderzijds ervaren zij welke stappen de kleuters in de loop van dat halve jaar gezet hebben. (Indien ze zelf werkzaam zijn in een kleuterklas, wijken de regels iets af. Zie ook stageafspraken. 

Omdat je maar vlot stage kan lopen als je je klas kent, bieden wij onze studenten graag de kans tijdens een participerende observatiestage (verder) kennis te maken met de kleuters, de klasgewoonten, de mentor en de school. Het staat hen echter vrij op vrije momenten – in samenspraak met de mentor – nog extra te observeren, indien zij dat nodig achten.