Realisatie

 

  • De student voert de activiteiten zo goed mogelijk uit. Hij houdt zich aan de planning voor zo ver dit wenselijk en mogelijk is voor de kleuters in de klas. Indien hij afwijkt van de planning, kan hij hiervoor een degelijke motivatie geven. De betrokkenheid van de kleuters is hierbij een grote leidraad. De student reflecteert hier ook over in de agenda en stuurt zijn aanbod voor de komende dagen bij indien gewenst.
  • De student mag per stage maximum 1 aanbod in team-teaching uitvoeren. Over de drie stages heen moet hij dat minimum 1 keer doen. Hij kiest hiervoor uit de complexere vormen van team-teaching. Hij moet hiervoor duidelijke afspraken maken met zijn mentor en moet dit ook aanduiden in het weekschema, zodat het moment van team-teaching voor alle betrokkenen duidelijk is en er geen bezoeken gepland worden op dat moment.

 

Tijdens elke stageperiode hebben we een aantal moetjes en magjes. Dat zijn activiteiten die de studenten nu in de praktijk moeten / mogen uitproberen. Ze verwerkten de theorie rond deze activiteiten al en af en toe kregen ze dat aanbod ook al te zien in de didactische oefeningen.

Klik hier voor een overzicht van het verplicht aanbod per stageperiode.

Er wordt een agenda opgesteld voor de stage.

De agenda is ‘s morgens meteen beschikbaar. Best wordt hij de avond voor de lesdag opgesteld of op zijn minst herwerkt. Zo worden automatisch de activiteitenfiches nog eens doorgenomen en kunnen eventuele schemawijzigingen nog verwerkt worden. Tevens kan de student rekening houden met de ervaringen van de voorbije dag(en).

Daarbij neemt hij heel uitdrukkelijk initiatieven op vlak van differentiëren op in zijn agenda. Hij noteert in de kolom werkvormen uitdrukkelijk waar hij zal differentiëren en hoe. Als hij specifieke materialen nodig heeft of andere doelen beoogt, noteert hij die ook in de kolom ‘materialen’ of in de kolom ‘doelstellingen’. Alle differentiatie-initiatieven moeten in gele fluo aangeduid worden, zodat ze in één oogopslag terug te vinden zijn. De student moet elke dag minstens 2 initiatieven ter differentiatie nemen.