Stageperiode 2

In de tweede stageperiode staan de studenten bij de jongste kleuters, bij voorkeur in een zuivere peuterklas of in een mengklas peuter/eerste kleuter. 

De studenten kunnen hiervoor in klassen terecht in alle netten.

Voor deze stage vinden de studenten informatie in de cursus en het contactmoment ‘verdieping jongste kleuter’. Daar krijgen ze heel wat informatie over peuters, hun noden, activiteiten die aansluiten op hun ontwikkelingsniveau,…

Omdat je maar vlot stage kan lopen als je je klas kent, bieden wij onze studenten graag de kans tijdens een participerende observatiestage kennis te maken met de kleuters, de klasgewoonten, de mentor en de school. Zij observeren minimum 1 dag. Het staat de studenten echter vrij op vrije momenten – in samenspraak met de mentor – nog extra te observeren, indien zij dat nodig achten.