Realisatie

  • De student voert de activiteiten zo goed mogelijk uit. Hij houdt zich aan de planning voor zo ver dit wenselijk en mogelijk is voor de kleuters in de klas. Indien hij afwijkt van de planning, kan hij hiervoor een degelijke motivatie geven. De betrokkenheid van de kleuters is hierbij een grote leidraad. De student reflecteert hier ook over en stuurt zijn aanbod voor de komende dagen bij indien gewenst.
  • De student mag elke stage 1 aanbod in team-teaching uitvoeren. Hij kiest hiervoor uit de complexere vormen van team-teaching. Hij moet hiervoor duidelijke afspraken maken met zijn mentor en moet dit ook aanduiden in het weekschema, zodat het moment van teamteaching voor alle betrokkenen duidelijk is en er geen bezoeken gepland worden op dat moment.

Tijdens elke stageperiode hebben we een aantal moetjes en magjes. Dat zijn activiteiten die de studenten nu in de praktijk moeten / mogen uitproberen. Ze verwerkten de theorie rond deze activiteiten al en af en toe kregen ze dat aanbod ook al te zien in de didactische oefeningen.

Klik hier voor een overzicht van het verplicht aanbod per stageperiode.