Stageperiode 1

In de eerste en derde stageperiode staan de studenten bij de oudste kleuters en dus in de tweede en/of derde kleuterklas. Als zij één van beide leeftijdsgroepen nog niet begeleid hebben in het eerste jaar, dan starten zij bij voorkeur in die klas. Mengklassen van oudste kleuters zijn hier ook toegelaten.

Omdat je maar vlot stage kan lopen als je je klas kent, bieden wij onze studenten graag de kans tijdens een participerende observatiestage kennis te maken met de kleuters, de klasgewoonten, de mentor en de school. Het staat hen echter vrij op vrije momenten – in samenspraak met de mentor – nog extra te observeren, indien zij dat nodig achten. De studenten moeten deze momenten wel tijdig communiceren naar de hogeschool toe.