Planning

In het tweede jaar doorlopen de studenten 3 stageperiodes.

  • Eerste stageperiode:

          1 dag participerende observatie (minimum)

          5 halve dagen (aaneensluitend binnen dezelfde week) bij de oudste kleuters

 

  • Tweede stageperiode:

          1 dag participerende observatie (minimum)

          5 halve dagen (aaneensluitend binnen dezelfde week) bij de jongste kleuters

                  

         Indien mogelijk raden wij aan om bij deze 2de stageperiode reeds een volledige week stage te    

         lopen. Heel wat studenten geven aan dat ze meer tijd nodig hebben om te wennen aan de jonge

         leeftijdsgroep. Dit is echter geen verplichting. Een langere stageperiode bij de

         peuters is echter geen vervanging van de langere derde stageperiode. Die duurt

         hoe dan ook een volledige week.

 

 

  • Derde stageperiode:

1 dag participerende observatie (minimum)

1 week stage bij de oudste kleuters, bij voorkeur in dezelfde kleuterklas als tijdens de eerste

          stageperiode. Deze week mag niet onderbroken worden door een weekend of een vrije

          dag.

 

 
Meer gedetailleerde info lees je onder stageafspraken