Planning

In het tweede jaar doorlopen de studenten 3 stageperiodes.

  • Eerste stageperiode:

          1 dag participerende observatie (minimum)

          5 halve dagen (aaneensluitend binnen dezelfde week) bij de oudste kleuters in een

          katholieke kleuterklas in een stedelijke context, met veel diversiteit.

  • Tweede stageperiode:

          1 dag participerende observatie (minimum)

          5 halve dagen (aaneensluitend binnen dezelfde week) bij de jongste kleuters.

          Zo leren ze ook die doelgroep beter kennen. Deze stage mag in alle netten doorgaan.

        

         Indien mogelijk raden wij aan om bij deze 2de stageperiode reeds een volledige week stage te    

         lopen. Heel wat studenten geven aan dat ze meer tijd nodig hebben om te wennen aan de jonge

         leeftijdsgroep. Dit is echter geen verplichting. Weet wel dat een langere stageperiode bij de

         peuters geen vervanging is van de langere derde stageperiode. De laatste stageperiode duurt

         hoe dan ook een volledige week.

  • Derde stageperiode:

          1 week stage (deze week mag niet onderbroken worden door een weekend of een vrije

          dag) bij de oudste kleuter, bij voorkeur in dezelfde kleuterklas als tijdens de eerste

          stageperiode en dus ook in een katholieke school in een stedelijke context met veel diversiteit.