Voorwaarden stageschool en –klassen

HAO didactische oefeningen 1 en HAO actieve stage 1 mag je op dezelfde school doen. Het grote voordeel is dat je de school zeer goed kent als je de eindstage van HAO actieve stage 1 aanvangt. HAO actieve stage 1 mag gebeuren in dezelfde klas als de stageverkenning van HAO didactische oefeningen 1. Hou er echter rekening mee dat dit een zware belasting betekent voor die school. Je mag dus voor elk van deze OPO ook een aparte school zoeken.

De actieve stage moet gepland worden in overleg met de praktijkpedagoog. Bij de start van het academiejaar worden periodes doorgegeven waarin de stage kan gepland worden (zie ook rubriek ‘planning’). Je mag stage lopen in elk onderwijsnet (weliswaar geen methodescholen).

Klik hier voor meer informatie over de concrete afspraken.

In het eerste jaar doe je alle actieve stage op dezelfde school bij twee verschillende leeftijden, maar niet in een zuivere peuterklas.

Klik hier voor meer informatie over de concrete afspraken.

Neem contact op met de directie van een school waar je graag stage zou doen. Als de directie afwezig is, regel je niets met het secretariaat of een leerkracht. Je kan alleen vragen of ze de directie op de hoogte brengen van je komst. Om te vermijden dat je naar een school gaat als de directie afwezig is, maak je op voorhand best telefonisch een afspraak. Denk er dan wel aan dat dit onpersoonlijke medium aanleiding kan zijn tot een negatief antwoord. Je moet hoe dan ook op een bepaald moment naar de school gaan.

Stel je voor aan de directeur en leg meteen ook uit dat je studeert in hoger afstandsonderwijs en licht deze vorm ook toe. Zeg dat de directeur voor meer informatie ook contact kan opnemen met de stagecoördinator (Evelien Wijnant, evelien.wijnant@odisee.be) of met de praktijkpedagoog (Ina Van Ransbeeck, ina.vanransbeeck@odisee.be) van de hogeschool.

Bezorg de link naar deze stagewebsite, net als de begeleidende brief voor directie en mentoren aan de directeur en aan de betrokken mentor(en) vóór aanvang van de stage.

Stel het hele stagepakket (HAO didactische oefeningen 1 en HAO actieve stage 1) voor en benadruk dat dit hele pakket niet op dezelfde school hoeft. Indien je nog een tweede school moet zoeken neem je contact op met een andere directeur. Indien de directie niet onmiddellijk een klas en mentor toewijst, zal je opnieuw contact moeten leggen.