Realisatie

Wees tijdig aanwezig op jouw stageschool.

Het stageschrift dat je ontvangt, is bestemd voor de mentor. In het schrift kan de mentor per stageactiviteit noteren wat jouw positieve punten zijn en wat jouw werkpunten zijn. Stimuleer de mentor om dit te doen. Het is belangrijk voor jou om feedback te krijgen.

In de loop van het eerste jaar moet je meer en meer zelf verantwoordelijkheid nemen bij het organiseren van het klasgebeuren. Tijdens HAO actieve stage 1 moeten we hierin een evolutie zien.

We verwachten vanaf nu meer verantwoordelijkheid bij het organiseren van het klasgebeuren.

  • Het morgenritueel wordt volledig overgenomen door de student. Wie wel HAO didactische oefeningen 1 maar nog geen HAO godsdienstige ontwikkeling 1.2 in een vorig academiejaar heeft gevolgd kan 1,5 dag of 2,5 dagen stage dus niet in semester 1 opnemen.
  • De principes van talig begeleiden, niveaudifferentiatie en muzische grondhouding worden toegepast. Wie nog geen HAO onderwijskunde kleuteronderwijs 1.2 heeft gevolgd, kan 1,5 dag of 2,5 dagen stage dus niet in semester 1 opnemen.
  • Bij de ontmoetingsmomenten als koek eten of drinken en bij jassen en plassen neemt de student steeds meer de leiding.
  • Bij de overgangen stelt de student het aanbod voor: gezamenlijke activiteiten of SWP (nog altijd in overleg met de mentor).
  • Stageperiode 3: Alle speelwerkplekken worden volledig voorbereid én begeleid door de student.