Planning

Stagevolume HAO actieve stage 1

Duur

Minimum 7 dagen

Participerende observatie

Minimum 2 dagen (1 dag per klas waar je stage loopt). Kan je meer observeren, dan wordt dat zeker aangemoedigd. Het zal jou helpen bij de uitvoering van de actieve stage.

Actieve stage

Periode 1 = 1 volledige dag

Periode 2 = 1,5 dag

Periode 3 = 2,5 dag

·         Wie HAO didactische oefeningen 1 en HAO actieve stage 1 opneemt in hetzelfde academiejaar, plant de verschillende stages van HAO actieve stage 1 in semester 2, na het contactmoment HAO actieve stage 1 van februari.

·         Wie enkel HAO actieve stage 1 opneemt (en geen HAO didactische oefeningen 1), mag de eerste stageperiode (1 volledige dag) al in semester 1 doen. Anderhalve dag kan ook in semester 1 op voorwaarde dat HAO godsdienstige ontwikkeling 1.2 én HAO onderwijskunde kleuteronderwijs 1.2 reeds in een vorig academiejaar zijn verworven. Twee- en een halve dag moet hoe dan ook na het contactmoment in februari.

·         Wie HAO actieve stage 1 en HAO didactische oefeningen 2 opneemt in hetzelfde academiejaar, moet beide stages duidelijk afbakenen. Deze kunnen niet in elkaar overlopen. Eventueel kunnen ze wel aaneensluitend gepland worden.

·         Vlak voor en meteen na een vakantie plan je beter geen stage, net als tijdens jouw blok- en examenperiode.

·         Vanaf 1 juni plan je geen stage.

·         Elke stageperiode dient aaneensluitend te worden gepland (bijv. 2,5 dag = maandag t.e.m. woensdag of woensdag t.e.m. vrijdag).

·         Zorg voor voldoende spreiding tussen de drie verschillende stageperiodes, zodat het mogelijk is om verkregen feedback te laten bezinken, te verwerken en te integreren bij de voorbereiding van de volgende stageperiode.

·         Opgelet: je moet de theorie al achter de rug hebben van de verschillende activiteiten alvorens je deze tijdens de stage kan uitvoeren.

De volgende stap is het opmaken van je stageplanning. Voor het volledige stagevolume (1 dag, 1,5 dagen en 2,5 dagen) maak je met onderstaand sjabloon (zie stagedocumenten) je planning op.

 

Naam student:

Klas: 1 EBA KO HAO

School:

Straat + huisnummer:

Postcode + gemeente:

Telefoonnummer:

Adres wijkschool:

Mentor:

Klas / leeftijd:

Aantal kleuters:

Tijdstip:

Opdracht:

Richtlijnen:

         Naam student

         School: naam van de stageschool

         Volledig adres van de (hoofd)school en telefoonnummer

         Adres wijkschool (indien van toepassing): volledig adres en telefoonnummer

         Mentor: naam van de mentor

         Klas én leeftijd van de kleuters

         Het aantal kleuters

         Tijdstip: de datum met aanduiding VM (voormiddag), NM (namiddag), VD (volledige dag) én de exacte uren.

         Opdracht: actieve stage + je thema.


Je bezorgt jouw stageplanning via e-mail aan de praktijkpedagoog (ina.vanransbeeck@odisee.be). 


Deadline:


– Planning eerste semester: ten laatste op 19 oktober (liefst vroeger)

– Planning tweede semester: ten laatste op 31 januari (liefst vroeger)
Bij de keuze van het aanbod voor de actieve stage richten we ons op de inhouden van de opleidingsonderdelen in de twee semesters.

In de opbouw van het aanbod van activiteiten dat je moet verzorgen, zit een stijgende moeilijkheidsgraad. In onderstaande tabel worden telkens ‘nieuwe activiteiten’ en ‘activiteiten vorige stagedag’ vermeld. De nieuwe activiteiten in elke stageperiode moet je steeds uitvoeren. De activiteiten ‘idem vorige stagedag’ mogen aanvullend in het programma worden opgenomen. Opgelet, de activiteiten die je aanbiedt moet je in de theorie bestudeerd hebben en moet je geobserveerd hebben.

Je mag de planning evenwel zelf opmaken. Om er zeker van te zijn dat alle activiteiten aan bod zijn gekomen, hou je een overzicht van de stageactiviteiten bij (zie stagedocumenten). Zorg voor een gelijkmatige spreiding van de soorten activiteiten en zorg dat er geen hiaten voorkomen.

Stageverkenning HAO didactische oefeningen 1

(semester 1 indien je HAO didactische oefeningen 1 en HAO actieve stage 1 opneemt in 1 academiejaar)

Duur

Aanbod

Halve dag

·         Een prentenboek voorlezen in de boekenhoek

·         Bewegingsmoment

·         Muziekspel (met expressieve, speelse motivatiefase)

·         Algemeen: meespelen + overgangsliedje(s) zingen

Volledige dag

Idem vorige stagedag

+

·         Bewegingsactiviteit 50’ (concreet: vrij spel OF regelspel)

·         Wiskundig spel (instructies voorbereiden en als filmpje opladen op Toledo)

·         Creahoek

·         Observatieopdracht puzzelen (zie boek ‘Puzzel je slim[1]’, waarnaar wordt verwezen in HAO ontwikkeling van wereldoriëntatie, logisch en wiskundig denken 1.1 – het boek is beschikbaar in de mediatheek) àdeze opdracht wordt sterk aanbevolen maar is niet verplicht.

·         Hoekenklassieker(s) verrijken + spelontwikkeling stimuleren (zie HAO onderwijskunde kleuteronderwijs 1.1 en HAO psychopedagogiek 1.1)

HAO actieve stage 1

(semester 2 indien je HAO didactische oefeningen 1 en HAO actieve stage 1 opneemt in 1 academiejaar; semester 1+2 indien HAO didactische oefeningen 1 al achter de rug is: in dat geval kan de volledige dag in semester 1; anderhalve dag kan ook in semester 1 op voorwaarde dat HAO godsdienstige ontwikkeling 1.2 én HAO onderwijskunde kleuteronderwijs 1.2 reeds in een vorig academiejaar zijn verworven; twee- en een halve dag moet hoe dan ook na het contactmoment in februari)

Duur

Aanbod

Algemeen

Volledige dag

·         Boekaanbod

·         Creahoek

·         Ontdekhoek

·         Hoekenklassieker verrijken

·         Muziekspel

·         Spel met wiskundige initiatie 

·         Bewegingsomloop (50’)

Deze activiteiten kan je verder aanvullen met activiteiten uit de vorige stageperiode van HAO didactische oefeningen 1.

 

Tijdens IEDERE STAGE:

 

 

 

talig begeleiden,

 

 

 

niveaudifferentiatie

 

 

 

en muzische grondhouding.

Anderhalve dag

 

+

 

Twee- en een halve dag

·         Morgenritueel

·         Taalspel

·         Vertellen

·         Versje

·         Waarneming

·         Godsdienst / levensbeschouwelijke vorming 

·         Beeld

·         Boekenhoek

·         Praatplaat

·         Luisterhoek

·         Bewegingshoek

·         Spelen met een lied

·         Drama

·         Bewegingsmoment: dans

Deze activiteiten kan je verder aanvullen met activiteiten uit de vorige stageperiodes van HAO didactische oefeningen 1 en HAO actieve stage 1. Zorg dat je elke activiteit uitprobeert.


[1] Boone, M. (2014). Puzzel je slim. Mechelen: Plantyn.