Door de stageschool

  • Zorg er steeds voor dat de volledige stagemap, het evaluatieformulier en het stageschrift aan de mentor afgegeven wordt, vóór de aanvang van de eerste activiteit.
  • Bezorg de voorbereidingen en dagschema’s tijdig aan de mentor (niet de dag voordien). Bespreek met de mentor op welke manier (via e-mail of geprint) en wanneer je deze voorbereidingen en dagschema’s precies bezorgt. Hou je aan de afspraak.
  • Bespreek jouw dagschema en jouw activiteiten met jouw mentor. Hij of zij is het beste op de hoogte van de situatie in jouw stageklas.
  • Hou rekening met de suggesties die de mentor geeft. Zorg er dus voor dat je de bespreking van jouw dagschema en jouw activiteiten tijdig plant, zodat je nog voldoende tijd hebt om aanpassingen door te voeren.

Het stageschrift dat je ontvangt, is bestemd voor de mentor. In het schrift kan de mentor per stageactiviteit noteren wat jouw positieve punten zijn en wat jouw werkpunten zijn. Stimuleer de mentor om dit te doen. Het is belangrijk voor jou om feedback te krijgen.

Geef het evaluatieformulier (1 per stageperiode, dus 3 evaluatieformulieren voor HAO actieve stage 1) voor aanvang van de eerste activiteit aan jouw mentor, zodat de mentor op voorhand weet welke aspecten hij of zij moet beoordelen. Je vindt het evaluatieformulier bij ‘stagedocumenten’. Het is de bedoeling dat je de algemene gegevens van dit evaluatieformulier invult, print en door de mentor laat invullen. Wenst de mentor het formulier digitaal in te vullen, dan bezorgt hij/zij dit rechtstreeks aan de praktijkpedagoog via e-mail. Spreek met je mentor af wanneer je de eindbeoordeling mag verwachten. 

Na elke stageperiode bezorg je het evaluatieformulier van de mentor via e-mail aan jouw praktijkpedagoog (ina.vanransbeeck@odisee.be).