Door de hogeschool

Activiteitenfiches

Je mag per soort activiteit (ontdekhoek, waarneming, luisterhoek…) die je voorbereidt voor HAO actieve stage 1 slechts één lesvoorbereiding ter nazicht mailen naar elke vakdocent (voor zijn vakgebied).

Een activiteitenfiche mag maar ingediend worden indien ze volledig uitgewerkt is. Dit betekent dat je het aanbod zal brengen zoals het beschreven is in de activiteitenfiche.

Je mailt die activiteitenfiche minimaal 10 dagen vóór jouw stage begint indien je feedback wenst op die activiteitenfiche.

De aangepaste activiteitenfiche stuur je niet meer door ter nazicht.

Dagschema’s

Je mag een dagschema ter controle indienen bij je praktijkpedagoog per e-mail. Het dagschema moet volledig uitgewerkt zijn. Je mailt die voorbereiding minimaal 8 lesdagen vóór die stagedag plaats vindt, indien je feedback wenst op dat dagschema. Het aangepaste dagschema stuur je niet meer door ter nazicht.

De evaluatie gebeurt op basis van de volgende elementen:

 • De evaluatie van de mentor op het einde van de stageperiode
 • De beoordeling tijdens het stagebezoek door de bezoekende pedagoog/vakdocent. In principe krijg je drie stagebezoeken voor HAO actieve stage 1: twee van de begeleidende praktijkpedagoog en één van een willekeurige vakdocent.
 • De stagemap – De volgende aspecten worden o.a. beoordeeld:
  • Volledigheid
  • Structuur en zorg
  • Kwaliteit van de voorbereidende stappen
  • Kwaliteit van de dagschema’s
  • Kwaliteit van de activiteitenfiches
  • Diepgang van reflecties
 • De beoordelingsleidraad die je terugvindt bij ‘beoogde competenties’ op deze stagewebsite geeft overzichtelijk weer welke basiscompetenties worden beoordeeld in het OPO HAO actieve stage 1.
 • Aanwezigheid en een constructieve bijdrage tijdens alle contactmomenten in verband met HAO actieve stage 1 zijn vereist.

De stagemap en het stageschrift bezorg je aan je praktijkpedagoog op het einde van het academiejaar tijdens het laatste contactmoment waarin gereflecteerd wordt over de stage. Je mag de stagemap bovendien één keer in het academiejaar indienen voor tussentijdse feedback. Dit is niet verplicht. Wanneer je dit doet, kies je zelf.