Planning

Dit OPO omvat volgende onderdelen voor piste 1 studenten (gewone traject):

  • Observeren: De student woont acht activiteiten bij, reflecteert hierover en bundelt alles in een verslag. 
  • Zelf uitproberen: De student voert drie nieuwe activiteiten uit.
  • Creadag: poppenspel 7/12/2020 van 18.30u tot en met 21.45u
  • Kennismaken met educatief aanbod voor kleuters: bezoek aan twee scholen en twee educatieve centra in eigen land.
 

Dit OPO omvat volgende onderdelen voor piste 2 studenten (nieuwe instromers met vrijstelling HAO Didactische Oefeningen 1 en Actieve Stage 1):

  • Observeren: De student woont acht activiteiten bij, reflecteert hierover en bundelt alles in een verslag. 
  • Zelf uitproberen: De student voert drie nieuwe activiteiten uit.
  • Observaties van basisactiviteiten uit Didactische Oefeningen 1: minimum vier van de tien. De student kiest zelf welke activiteiten op basis van eigen noden/interesses.
  • Stageverkenning uit Didactische Oefeningen 1: minimum drie van de acht. De student kiest zelf welke activiteiten op basis van eigen noden/ interesses.
Piste 2 studenten schrijven zich ook in de cursus van Didactische Oefeningen 1 in om correcte informatie te verkrijgen over de opdrachten van Didactische Oefeningen 1.