Creastage

Dinsdag 7 december 2021 van 18u30 tot 21u45 is er een extra contactmoment voorzien: “Creastage: poppenspel”.

Werken met een pop of met poppen moeten kleuteronderwijzers dagelijks doen. Poppenspel is veel meer dan poppenkast spelen alleen. De didactische ruimte is alles voor een pop, met vooral muziek en bewegen.

Een pop is een medium dat andere en soms overtuigendere communicatie toelaat met jonge kinderen. Het is een poort naar spontane actieve en reactieve expressie. Magie…

Een pop is een en al muzische taal in al zijn facetten waaronder het non- verbale eigenlijk nog het belangrijkste is.

Een pop vergemakkelijkt vele, zo niet alle, didactische onderwerpen en zeker het didactisch handelen.

Fantasie is een beeld, een pop de drager, de beweger en de partner van de pop het voetstuk. Zie voor je een wereld waar kinderen spontaan in meegaan, de hand die ze nodig hebben om te lopen in de echte wereld. Communicatie is de sleutel tot omgaan met die echte wereld. De pop medieert, kan dingen doen die wij mensen moeilijker kunnen. Geef de pop de ruimte en ze danst de kinderen.

Conclusie:

Verander de houding over poppen. Leer studenten magie kennen die ze doorgeven aan jonge kinderen. Want magie is echte beroerende communicatie. De pijler van spelend leren.

Concreet betekent dit dat studenten niet alleen poppenkast spelen, maar spelend leren een pop hanteren. Dit geeft tastbare resultaten, in eerste instantie naar onze studenten. Ze communiceren beter, spontaner, correcter en ….. heel expressief.

Wie thuis handpoppen liggen heeft, mag ze meebrengen.

Je volgt deze creastage en schrijft er een verslag over:

  • Wat heb je geleerd?
  • Heb je nieuwe mogelijkheden van poppenspel ontdekt?
  • In welke omstandigheden zou je poppenspel in een kleuterklas aanwenden?