Opdrachten

Het OPO “HAO Didactische oefeningen 2” bestaat uit vier opdrachten:

  • creastage
  • observaties
  • proefactiviteiten
  • bijzondere onderwijsmethodes en educatief aanbod voor kleuters.

Deze opdrachten worden verder toegelicht bij de subtitels. 

De verslagen van de opdrachten worden gebundeld in een map “HAO Didactische oefeningen 2”. Vooraan in de map zit een overzichtsblad met alle opdrachten die men moet uitvoeren voor dit OPO. De student duidt erop aan wat hij/zij reeds heeft uitgevoerd. Het sjabloon is terug te vinden op Toledo (“sjabloon overzicht planning did oef”). 

 

 

BELANGRIJK (alleen tijdens academiejaar 2020-2021): indien één van bovenstaande opdrachten niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd omwille van Corona, dan kan je kiezen voor een vervangopdracht. Je verwittigt jouw praktijkbegeleider mevr. Grimmonprez of mevr. Van Ransbeeck vooraf. Alle informatie vind je terug op Toledo en in onderstaande documenten:

Belangrijk: mogelijke vervangopdrachten (COVID)

Vervangtaak creadag