Doelen

  • Kunnen observeren en interpreteren van kleutergedrag.
  • Activiteit kunnen aanpassen, sturen vanuit de reacties van de kleuters.
  • Vanuit ontwikkelingsniveau en belangstelling van kleuters lesdoelen kunnen vooropstellen en formuleren.
  • De eigen aanpak kunnen evalueren (procesevaluatie).
  • De voorziene beginsituatie, doelstellingen, speelleerstrategie en evaluatie ordelijk en bevattelijk kunnen neerschrijven in een lesvoorbereiding.
  • Evaluatiegegevens kunnen neerschrijven.