Concept

In de Educatieve Bacheloropleiding kleuteronderwijs is praktijk een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Om studenten voor te bereiden op de eigen stage, laten we hen tijdens de opleiding kennismaken met verschillende activiteiten in de kleuterklas. Observatiemomenten bij ervaren kleuteronderwijzers bleken in het verleden een uitstekend hulpmiddel om later tijdens de eigen stage de theorie uit de verschillende opleidingsonderdelen (OPO) beter te kunnen toepassen.

Dagstudenten kunnen tijdens het eerste en tweede jaar van hun opleiding verschillende activiteiten bijwonen in de praktijkscholen waarmee de hogeschool samenwerkt.

Voor HAO-studenten is dit niet haalbaar. Omdat we gemerkt hebben dat het bijwonen van activiteiten sterk bijdraagt tot de kwaliteit van de stage, werd het OPO HAO Didactische Oefeningen 2 ingericht.