Planning

De student wordt aangeraden om volgende stappen te volgen:

  • Contacteren van een basisschool waar de opdrachten kunnen uitgevoerd worden (bij voorkeur 1 school)
  • Stageovereenkomst in orde brengen
  • In samenspraak met de school een planning opstellen voor het uitvoeren van opdrachten 2,3 en 4.
  • Observatieopdrachten worden uitgevoerd vooraleer de student start met de stageverkenning