Creastage

Situering

De lijst met basiscompetenties en attitudes van de kleuteronderwijzer geven aan dat Opvoeden (Basiscompetentie 2), Taal (Basiscompetentie 11), Muzische gerichtheid (Attitude 12) en Speelsheid en enthousiasme (Attitude 13) essentieel zijn om aan het profiel van de beginnende leraar te kunnen beantwoorden.

Opdracht

Studenten participeren aan een cursus die hen helpt de eigen creativiteit en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Zij maken hiervan een verslag.

Het verslag

1. Bevat een korte beschrijving van de cursus in termen van doelstellingen en verloop

2. Bevat wat de student er leerde dat bijdraagt tot beoogde basiscompetenties en attitudes van de leraar.

3. Bevat passende reflecties: Waar heb je persoonlijk het meest aan gehad? Wat denk je later te kunnen gebruiken? Wat zou je aanpassen naar je praktijk toe?