Evaluatie door de stageschool

De student bezorgt de mentor een evaluatieformulier zodat deze een beoordeling kan schrijven over de opdracht ‘stageverkenning’.