Evaluatie door de stageschool

De student bezorgt de mentor een evaluatieformulier zodat deze een beoordeling kan schrijven over de opdracht ‘stageverkenning’.

Het evaluatieverslag vindt de student op Toledo. In samenspraak met de mentor wordt dit verslag afgedrukt of digitaal bezorgd.