Evaluatie door de hogeschool

De evaluatie van de didactische oefeningen gebeurt op basis van de map Didactische oefeningen 1 die alle verslagen, lesvoorbereidingen, reflecties, het evaluatieformulier van de mentor bevat.