Begeleiding

Algemeen

  • Eerste contactmoment bij aanvang van het academiejaar
  • Communicatie over de opdrachten gebeurt via de discussieruimte op Toledo en via mail.

Creastage

Er wordt een workshop georganiseerd op de campus.

Verkenning werkveld/ observatieopdrachten

  • Richtvragen/ kijkwijzers op Toledo
  • De student mag op het eind van semester 1 ook al één verslag van opdracht  3 (observatie van basisactiviteiten) voor tussentijdse feedback mailen naar de verantwoordelijke docent

Stageverkenning

Elke docent kan bepalen of en hoeveel activiteitenfiches (per semester/jaar) kunnen ingediend worden voor feedback. Een activiteitenfiche mag maar ingediend worden indien ze volledig uitgewerkt is. Indien de student feedback verwacht op een activiteitenfiche, moet minstens een week op voorhand doorgestuurd worden.