Stageconcept (4VE)

Binnen de hogeschool gebeurt het begeleiden van studenten op stage aan de hand van het concept ‘situationeel begeleiden’. Situationele begeleiding houdt in dat de begeleiding door docenten afgestemd wordt op de noden van de individuele student. Hierbij zal de docent nagaan hoeveel sturing (taakgerichte begeleiding) en ondersteuning/ aanmoediging (relatiegerichte begeleiding) de student nodig heeft. Zij zullen aan de hand van gesprekken vóór, tijdens en na de stage, de student helpen reflecteren over het stagegebeuren en hun persoonlijk functioneren daarin.

Binnen het concept van situationele begeleiding zijn er drie belangrijke partijen, namelijk de student, de stagebegeleider (=de begeleider vanuit de school) en de stagementor (=de begeleider van de afdeling). Elk van deze partijen heeft een eigen specifieke inbreng om het concept te doen slagen.