Digitaal stageportfolio

De opleiding verpleegkunde Odisee maakt voor de stagebegeleiding gebruik van een digitaal stageportfolio. De handleiding voor het gebruik van het digitale portfolio (MedBook) kan je hier terugvinden. 

Studenten maken hun doelstellingen voor stage op aan de hand de CanMedsrollen en de daarbij horende kernbegrippen. Afhankelijk van de opleidingsfase en de stage die ze lopen worden andere breekpunten nagestreefd en gescoord. Meer info over de CanMedsrollen, kernbegrippen en breekpunten kan je hier eveneens terugvinden.